Kako izraditi grafičku pripremu?

Grafička priprema može se izraditi u nekoliko grafičkih programa (Adobe Photoshop, Ilustrator, InDesign, Corel Draw i drugi) i može biti pripremljena u vektorskom ili rasterskom obliku. Priprema u vektorskom obliku zahtjeva font pretvoren u krivulje (Create Outlines). U slučaju da uključuje veće crne plohe za punoću se koristi CMYK boja koja se sastoji od C 50%,  M 40%, Y 40% i K 100%. Ukoliko je priprema napravljena kao raster, rezolucija treba biti minimalno 300 dpi., i boje trebaju biti definirane u CMYK sustavu.

Važno je imati na umu da prilikom oblikovanja pripreme, grafičke elemente (tekst, slika) ne stavljamo blizu linija reza, kako bi bili sigurni da neće biti pogrešno odrezani. Priprema može biti dostavljena u raznim formatima (PDF, JPEG, TIF, GIF, PNG i slicno). Najpouzdaniji i preferirani format za uporabu je PDF format. Ukoliko želite biti sigurni u kvalitetu vaše pripreme i tiska, izradit ćemo i poslati vam besplatan probni uzorak.

Ukoliko niste sigurni kako najbolje pripremiti grafičku pripremu za tisak, slobodno iskoristite neke od predložaka (template) koje smo izradili za vas ili nas nazovite. Rado ćemo vam pomoći svojim savjetima.

 

Bedževi promjera 25 mm

Bedževi promjera 32 mm

Bedževi promjera 37 mm

Bedževi promjera 43 mm

Bedževi i magneti promjera 56 mm

 

Bedževi i magneti dimenzije 53 x 53 mm